Tjänster

Trångsunds Mark AB

Trångsund Mark kan hjälpa er med all typ av markarbeten, från grovplanering inför grundarbete till plattsättning av marksten.


Ett urval av våra tjänster:

Väganläggning

Asfaltering av väg och uppfart

Plattsättning av marksten

Vatten- och avloppsplanering samt nergrävning av rör

Tomtplanering

Trädgårsplanering

Anläggning av gräsmatta

Planering och uppbyggnad av stödmurar

Bortforsling av sprängsten och jordmassor

Försäljning och leverans av sten, grus och makadam

Fastighetsservice

Reparation, uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner.